قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

آخرین مهلت تحویل مدارک مربوط به تقاضای برگزاری جلسه دفاع در نیمسال اول 1401-1400، 30 دی ماه می باشد.


دانشجویان متقاضی دفاع در ترم جاری، می بایست در مهلت تعیین شده، مدارک مورد نیاز را به دفتر پژوهشی واحد تحویل نمایند.

تاریخ : سه شنبه 14 دی 1400 ساعت 10:53 | تعداد نمایش : 24