قرار گرفتن مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اردکان در زمره مقالات پراستناد دنیا در سال 2021
براساس آخرین گزارش پایگاه طلایه‌داران علم (Essential Science Indicators (ESI، یکی از مقالات جناب آقای دکتر امیر ادبی اردکانی در زمره مقالات پراستناد دنیا در سال ۲۰۲۱ قرار گرفته است.
 
پایگاه ESI یکی از پایگاه‌های Clarivate Analytics است که مقالات برتر منتشر شده در نشریات معتبر علمی را به مقالات داغ و مقالات پراستناد تقسیم ‌بندی کرده و مقالاتی که به لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در حوزه موضوعی خود در بازه زمانی ده ساله، در زمره مقالات یک درصد برتر قرار می ‌گیرند را به عنوان مقالات پراستناد معرفی می نماید.
تاریخ : یکشنبه 9 آبان 1400 ساعت 14:45 | تعداد نمایش : 39