قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
دانشجویان محترم در صورت احراز کلیه شرایط ذیل، می توانند از پایان نامه خود دفاع نمایند:

 1 - ثبت و تایید موضوع پایان نامه و پروپوزال در سامانه پژوهشیار
 2 - رسیدن به مرحله 9 تصویب پروپوزال در سامانه پژوهشیار (مرحله تعیین و صدور ابلاغیه دفاع)
 3 - اخذ واحد پایان نامه
 4 - اخذ کد پایان نامه
 5 - سپری شدن حداقل 6 ماه از تاریخ تصویب پروپوزال در گروه آموزشی

لازم به ذکر است در صورت عدم احراز هر یک از شرایط فوق، حوزه پژوهشی از برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه، جلوگیری خواهد کرد.
تاریخ : سه شنبه 8 بهمن 1398 ساعت 12:09 | تعداد نمایش : 947