قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
بدین وسیله به اطلاع می رساند مهلت ارائه مدارک مربوط به تقاضای تشکیل جلسه دفاع در ترم جاری، حداکثر تا تاریخ 7 شهریور ماه تمدید گردید. لازم به ذکر است پس از تاریخ فوق الذکر به هیچ وجه مدرکی از دانشجویان اخذ نگردیده و مهلت مربوطه دیگر تمدید نخواهد شد.
تاریخ : دوشنبه 4 شهریور 1398 ساعت 08:05 | تعداد نمایش : 139