قابل توجه دانشجویان محترم
طبق بخشنامه صادره از سوی سازمان مرکزی، این واحد دانشگاهی از تاریخ 98/5/21 لغایت 98/5/29 تعطیل می باشد. لذا دانشجویان محترم جهت انجام امور اداری می توانند قبل یا بعد از بازه زمانی مورد نظر، به دانشگاه مراجعه نمایند. لازم به ذکر است کلاس های درسی طبق تقویم آموزشی در این مدت دایر می باشد. 
تاریخ : سه شنبه 15 مرداد 1398 ساعت 12:58 | تعداد نمایش : 89