قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد می رساند مهلت ارائه مدارک جهت تقاضای تشکیل جلسه دفاع در ترم جاری، تا تاریخ بیست و پنجم دی ماه تمدید گردید.
تاریخ : یکشنبه 23 دی 1397 ساعت 13:27 | تعداد نمایش : 97