قابل توجه اساتید محترم راهنما و مشاور و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
بدین وسیله به اطلاع اساتید محترم و دانشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد می رساند مطابق بخشنامه صادره از سوی سازمان مرکزی، به منظور عدم تحمیل هزینه های اجباری به دانشجویان، پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع از پایان نامه به هر نحو ممکن ممنوع می باشد.
تاریخ : پنج شنبه 20 دی 1397 ساعت 13:36 | تعداد نمایش : 113