نحوه پرداخت شهريه نيمسال اول 95-96
نحوه پرداخت علي الحساب شهريه نيمسال اول 95-96
1- براي رشته هاي ارشد: مبلغ 5.000.000 ريال به صورت نقد و چهار فقره چك 5.000.000 ريالي به تاريخ هاي آبان، آذر، دي، بهمن 95
2- براي رشته هاي كارشناسي(پيوسته و ناپيوسته): مبلغ 4.000.000 ريال به صورت نقد و چهار فقره چك 2.000.000 ريالي به تاريخ هاي آبان، آذر، دي، بهمن 95
3- براي رشته هاي كارداني: مبلغ 3.000.000 ريال به صورت نقد و دو فقره چك2.500.000 ريالي به تاريخ‌هاي  آبان، آذر، دي، بهمن 95
 4-  دانشجويان بنياد شهيد بايد هزينه خدمات آموزشي و بيمه را پرداخت نموده باشند.
5- دانشجوياني كه بدهي قبلي و چك برگشت شده دارند مي بايست شهريه خود را نقداَ پرداخت نمايند.
قابل توجه: دانشجويان قبل از انتخاب واحد بايد نسبت به تسويه شهريه خود اقدام نموده باشند. در غير اين صورت قادر به انتخاب واحد نخواهند بود.
تاریخ : چهارشنبه 17 شهریور 1395 ساعت 10:43 | تعداد نمایش : 1538