معرفی مدارس سما

🎓 دبستان و پیش دبستان های دخترانه و پسرانه سما (وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی) ثبت نام می کنند:

    ⭐ دارای یکی از بهترین فضاهای آموزشی و بالاترین امکانات

    ⭐  استفاده از خدمات مشاوره ای اساتید دانشگاه

    ⭐ یاددهی مفاهیم ریاضی به دانش آموزان با استفاده از دوره های آموزشی بازی و ریاضی برای اواین بار در اردکان

    ⭐ برگزاری طرح مهارت های فردی_اجتماعی مطابق با برنامه های سازمان سما

    ⭐ کادری مجرب و متخصص مورد تایید سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی

    ⭐ تدریس با روش های نوین آموزشی

    ⭐ کلاس های کم جمعیت

✴  آدرس محل ثبت نام: اردکان- خیابان صدرآباد- کوچه شماره ۳۷- جنب دبیرستان آیت ا... بهجتی

☎ : ۳۲۲۴۱۰۰۸

اشرفیان📱 : ۰۹۰۵۶۸۴۹۲۲۳