اطلاعیه ها


جهت تقاضای برگزاری جلسه دفاع، می بایست مدارک ذیل را حداکثر تا تاریخ 98/6/7 به امور پژوهشی واحد تحویل گردد:
 

   1- فرم تقاضای تشکیل جلسه دفاع
 
   2- فرم الف (به صورت تایپ شده)
 
   3- فرم ب (به صورت تایپ شده)
 
   4- CD فرم ب (فایل word تایپ شده فرم ب)
 
   5- دو گزارش پیشرفت کار سه ماهه (به صورت تایپ شده)

   6- فرم تعهد دانشجو

   7- فرم تعهد استاد راهنما
 
   8- گواهی ثبت پروپوزال در ایران داک (جهت اخذ این گواهی به بخش سامانه ثبت پایان نامه در سایت ایران داک مراجعه نموده و با انتخاب گزینه ثبت پیشنهاده، اطلاعات پروپوزال خود را ثبت نمایید، پس از ثبت اطلاعات، امور پژوهشی دانشگاه صحت مطالب درج شده را بررسی نموده و در صورت عدم وجود اشکالی در اطلاعات ثبت شده، پذیرش دانشگاه را انجام داده و در نهایت گواهی ثبت پروپوزال در ایران داک، به ایمیل درج شده در سامانه ایران داک ارسال می گردد)آخرین مهلت ارائه مدارک تکمیل شده مربوط به تقاضای تشکیل جلسه دفاع در نیمسال دوم 98-97:    7 شهریور ماه سال جاریآخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 98-97:  22 شهریور ماه سال جاریممنوعیت پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع از پایان نامه
لزوم ثبت نام در سامانه پژوهشیار جهت انجام امور پایان نامه 
لزوم شرکت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در دو جلسه دفاعتقویم برگزاری شورای تخصصی گروه های آموزشی علوم تربیتی و مشاوره در 6 ماهه اول سال 98
(دانشجویان می بایست موضوعات و پروپوزال های خود را جهت بررسی در شورای گروه، قبل از تاریخ های مندرج در تقویم، به مدیر گروه خود تحویل دهند)تقویم برگزاری شورای تخصصی گروه های آموزشی حسابداری و مدیریت مالی در 6 ماهه اول سال 98

(دانشجویان می بایست موضوعات و پروپوزال های خود را جهت بررسی در شورای گروه، قبل از تاریخ های مندرج در تقویم، به مدیر گروه خود تحویل دهند)
تقویم برگزاری شورای تخصصی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی در 6 ماهه اول سال 98
(دانشجویان می بایست موضوعات و پروپوزال های خود را جهت بررسی در شورای گروه، قبل از تاریخ های مندرج در تقویم، به مدیر گروه خود تحویل دهند)