اطلاعیه ها


مدارک لازم قبل از برگزاری جلسه دفاع
مدارک لازم پس از برگزاری جلسه دفاعراهنمای استفاده از سامانه پژوهشیار

آخرین مهلت ارائه مدارک تکمیل شده مربوط به تقاضای تشکیل جلسه دفاع در نیمسال دوم 98-97:    7 شهریور ماه سال جاری
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در نیمسال دوم 98-97:  22 شهریور ماه سال جاریممنوعیت پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع از پایان نامه
لزوم ثبت نام در سامانه پژوهشیار جهت انجام امور پایان نامه 
لزوم شرکت دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در دو جلسه دفاعتقویم برگزاری شورای تخصصی گروه های آموزشی علوم تربیتی و مشاوره در 6 ماهه اول سال 98
(دانشجویان می بایست موضوعات و پروپوزال های خود را جهت بررسی در شورای گروه، قبل از تاریخ های مندرج در تقویم، به مدیر گروه خود تحویل دهند)تقویم برگزاری شورای تخصصی گروه های آموزشی حسابداری و مدیریت مالی در 6 ماهه اول سال 98

(دانشجویان می بایست موضوعات و پروپوزال های خود را جهت بررسی در شورای گروه، قبل از تاریخ های مندرج در تقویم، به مدیر گروه خود تحویل دهند)
تقویم برگزاری شورای تخصصی گروه آموزشی مدیریت بازرگانی در 6 ماهه اول سال 98
(دانشجویان می بایست موضوعات و پروپوزال های خود را جهت بررسی در شورای گروه، قبل از تاریخ های مندرج در تقویم، به مدیر گروه خود تحویل دهند)