فرم ها و دستورالعمل ها


پایان نامه کارشناسی ارشد
 
فرم درخواست تغییر استاد راهنما PDF Doc
فرم پروپوزال PDF Doc
فرم تعهدنامه دانشجو و اساتید راهنما و مشاور در قبال نتایج پایان نامه PDF Doc
فرم تعهد پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و اسکان اساتید راهنما و مشاور PDF Doc
فرم درخواست صدور معرفی نامه PDF Doc
فرم الف PDF Doc
فرم گزارش پیشرفت کار PDF Doc
راهنماي نگارش پايان نامه (پاییز 99) PDF Doc
شیوه نامه استناددهی به روش APA PDF Doc
فرم ب PDF Doc
فرم تایید پایان نامه و تقاضای تشکیل جلسه دفاع PDF Doc
فرم شماره 1 (فرم ارزیابی مدیریت پژوهش از پایان نامه) PDF Doc
فرم شماره 2 (فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه) PDF Doc
فرم شماره 3 (فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه)  PDF Doc
فرم شماره 4 (فرم انصراف از ارائه مقاله) PDF Doc
فرم منشور اخلاق پژوهش  PDF Doc
فرم تعهد اصالت پایان نامه PDF Doc
درجه بندی نمرات پایان نامه PDF Doc
فرم تایید اصلاحات پایان نامه PDF Doc
فرم تصویب نامه PDF Doc
فرم تحویل نسخ پایان نامه PDF Doc
فرم شرکت در جلسات دفاع PDF Doc
فرم تعهد انتظار دانشجو جهت خالی شدن ظرفیت استاد راهنما PDF Doc
آرم واحد اردکان PDF Doc
فرم طرح موضوع پایان نامه در شورای تخصصی گروه PDF Doc