معرفی رئیس دفتر فرهنگ اسلامی
رئيس دفتر فرهنگ اسلامي : حجه الاسلام حسن افخمي اردکاني

تلفن تماس : 03527274446

رزومه